SEKURITI PROFESIONAL ( 2 DAYS)
By Mr. Sean Balakrishnen
4 & 5 December 2019, 9:00 am to 5:00 pm
Kuala Lumpur
(100% Claimable From HRDF/PSMB)
LATAR BELAKANG & KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini direkabentuk untuk menemui harapan serta kehendak majikan terhadap anggota keselematan. Oleh yang demikian, ianya mengandungi aspek-aspek seperti menanamkan sikap positif, ketrampilan, professionalisma, dan perasaan lebih bertanggungjawab semasa menjalankan tugas mereka. Matlamat kursus adalah menghasilkan penyelia dan pengawal keselamatan yang berupaya menjalankan tugas harian dengan pengetahuan yang mencukupi serta memahami akan peranan mereka yang menyumbangkan kepada matlamat korporat syarikat. Latihan ini juga akan mempertingkatkan kemahiran komunikasi, terutamanya penulisan repot kepada majikan tentang kejadian yang berlaku serta menjalankan siasatan yang sempurna mengikut kejadian yang berlaku di tempat kerja.

OBJEKTIF-OBJEKTIF KURSUS INI ADALAH
 • Meningkatkan kebolehan berkomunikasi, memberi arahan dan dan menulis laporan.
 • Menanamkan disiplin, menanamkan ciri-ciri sikap positif dan motivasi diri.
 • Memberi pengetahuan mendalam tentang keselamatan professional di premis yang dijaga, menapis pelawat/kenderaan yang masuk/keluar secara professional.
 • Menjalankan penguatkuasaan dengan cekap.
 • Melakukan penangkapan (arrest), pemeriksaan kenderaan & pekerja, menjalankan penggeledahan mengikut perundangan semasa.
 • Membolehkan peserta melakukan penilaian ancaman & risiko di syarikat mereka.
 • Memahami psikologi penjenayah, modus operandi serta mengadakan langkah-langkah pencegahan untuk menghalang kehilangan di tempat kerja.
 • Memberi pengetahuan tentang penempatan anggota keselamatan serta peralatan elektronik, untuk membentuk satu sistem sekuriti yang berkesan di tempat kerja.
 • Memberi pengetahuan tentang peranan anggota sekuriti semasa kecemasan khususnya jika berlaku kebakaran di tempat kerja.
 • Memberi kesedaran tentang harapan majikan yang mengajikan anggota keselamatan untuk mencapai matlamat organisasi sebagai satu kumpulan kolektif di suatu syarikat.
SIAPA PATUT HADIR
Semua Eksekutif & Pegawai Tadbir yang menjaga unit keselamatan, Ketua Keselamatan, Penyelia & Pengawal Keselamatan.
Duration

14 Hours, 2 Days.

JADUAL KURSUS :-
 1. MODULE 1 – PENGENALAN KEPADA SEKURITI
  • Pengenalan
  • Pendekatan
  • Aktiviti 1 – Kuiz Mistik – Kesedaran Diri
  • Pelajaran dari aktiviti.
 2. MODULE 2 – MATLAMAT & TUGAS-TUGAS ANGGOTA KESELAMATAN
  • Matlamat Sekuriti
  • Proses / Aktiviti Sekuriti
  • Tugas-tugas Anggota Keselamatan
  • Penilaian Ancaman & Risiko
   • Definasi
   • Tujuan menjalankan penilaian ancaman & risiko
   • Cara menjalankan penilaian
 3. MODULE 3 – SISTEM SEKURITI PERLINDUNGAN HARTA-BENDA (PERLINDUNGAN PREMIS)
  • Pertahanan Pertama – Pertahanan Sempadan (Perimeter Defence)
   • Jenis-jenis pagar
   • Keselamatan Fizikal
   • Keselamatan Elektronik
   • Cahaya lampu spotlight.
  • Pertahanan Kedua – Pertahanan Bangunan (Building Defence)
   • Semasa pembinaan, jenis bangunan.
   • Jenis-jenis Keselamtan Fizikal
   • Jenis-jenis Keselamatan elektronik
  • Pertahanan Ketiga – Pertahanan Dalaman (Internal Defence)
   • Kawalan pintu-pintu masuk
   • Kawalan kunci
   • Kawalan pentadbiran
   • Kawalan kabinet dokumen
   • Kawalan komputer
   • Gelombang, tekanan, laser
  • Sistem Sekuriti Berintegrasi (Integrated Security System)
   • Sistem kezonan (Zoning system)
   • Kawalan persekitaran di luar pagar
   • Contoh system sekuriti berintegrasi (integrated security system)
 4. MODULE 4 – PSIKOLOGI PENJENAYAH (CRIMINAL PSYCHOLOGY)
  • Memahami pemikiran penjenayah untuk tujuan pencegahan
  • Peningkatan tahap pencegahan dengan modus operandi semasa
 5. MODULE 5 – PENCEGAHAN
  • Mengatasi pencerobohan yang tidak sah
  • Memahami kepentingan menyoal pelawat dan teknik menyoal bersopan
  • Cara berkomunikasi dengan pelawat
  • Cara menangani pelawat yang berjalan kaki
  • Kepentingan pemerhatian dalan erti kata sekuriti
  • Mengadakan kawalan elektronik “dummy” dan kaedahnya.
  • Kepentingan kawalan pentadbiran dalam pencegahan
 6. MODULE 6 – PENYIASATAN
  • Tujuan mengadakan siasatan
  • Pendekatan – Mengenal methodologi Rudyard Kipling
   • Mengumpul bukti
   • Kenal pasti sasaran
   • Kenal pasti kelemahan sekuriti
   • Kenal pasti modus operandi
   • Kenal pasti langkah-langkah pencegahan untuk menentukan kejadian serupa tidak akan berlaku lagi
  • Tugas-tugas pegawai penyiasat
  • Laporan awal (FIR). Contoh borang akan diberi kepada peserta kursus.
  • Perundangan yang berkaitan dengan siasatan – hak-hak suspek
  • Prosedur mengambil keterangan suspek dan saksi-saksi. Contoh borang untuk keterangan suspek, contoh borang unto keterangan saksi-saksi akan diberi kepada para peserta.
  • Pengumpulan bukti
  • Aktiviti 2 - Praktikal - siasatan kes 4 adik-beradik
  • Pelajaran aktiviti
   • Kaedah maklumat berkotak (tabulation method)
   • Cara mencantumkan semua maklumat yang diperolehi
  • Panduan menulis laporan ke pihak pengurusan.
  • Cara menulis laporan serta format laporan. Contoh Format Laporan diberi kepada para peserta
   • Tajuk-tajuk utama serta soalan-soalan yang perlu dijawab
   • Lampiran-lampiran yang perlu disertakan
 7. MODULE 7 – PERKHIDMATAN SEKURITI SEMASA KECEMASAN
  • Peranan dan tugas-tugas sebagai persiapan sebelum kecemasan berlaku
   • Menetukan tempat perhimpunan bebas dari halangan
   • Tindakan-tindakan jika tempat letak kereta adalah tempat perhimpunan
  • Tugas-tugas semasa kecemasan
   • Tugas-tugas di panel kawalan api (Central Monitoring System)
   • Kawalan trafik semasa tempat letak kereta dikosongkan
   • Bantuan untuk mengkosongkan bangunan (evacuation procedures)
   • Bantuan di tempat perhimpunan (assembly area assistance)
   • Kawalan orang (crowd control)
   • Kawalan kenderaan (vehicular control)
  • Tugas-tugas selepas kecemasan
   • Mengepong tempat kejadian untuk siasatan
   • Kawalan tempat kejadian untuk menentukan bukti tidak diusik
 8. MODULE 8 – PENGUATKUASAAN
  • Dasar, Peraturan, Kaedah, Tatacara & Prosedur Sekuriti
  • Bagaimana menulis Prosedur Tetap Sekuriti (SOP). Kandungan SOP
   • Prosedur kawalan produk yang keluar termasuk sisa-sisa pembuatan (manufacturing waste and general waste)
   • Sistem gate-pass dan kelemahan system ini yang perlu diprihatin
   • Prosedur kawalan orang yang keluar/masuk dan kongsi pengalaman
   • Sistem pas pekerja dan kelemahan system ini
   • Kawalan kenderaan keluar masuk termasuk “weigh bridge operations”
   • Bilangan anggota minima dekat pintu gerbang utama untuk kawalan
   • Kawalan tempat letak kereta waktu kerja
   • Odit sekuriti dan contoh satu odit yang dijalankan oleh pelatih (trainer)(Senarai semak odit disertakan dalam nota)
   • Kawalan perti sebut harga (jika diberi kuasa oleh syarikat)
   • Rondaan
   • Jenis-jenis rondaan
   • Perkara-perkara yang perlu diperhatikan
   • Tempat-tempat yang perlu dironda
   • Peralatan / kelengkapan yang yang perlu untuk rondaan
   • Kepentingan menulis laporan selepas rondaan dan cara meunilsnya. Sebab-sebab laporan ini perlu ditulis dengan betul
   • Kongsi pengalaman – Watergate scandal – Bagaimana tindakan seorang pengawal keselamatan yang telah menjalankan tugasnya dengan betul telah menjadi punca kejatuhan suatu kerajaan negara yang terbesar di dunia.
  • Latihan anggota keselamatan
 9. MODULE 9 – KUASA PERUNDANGAN ANGGOTA KESELAMATAN
  • Kuasa Penangkapan (Power of Arrest)
   • Artikel 5 (1) Perlembagaan
   • Seksyen 15 Kanun Acara Jenayah
   • Seksyen 27 Kanun Acara Jenayah dan syarat-syarat yang mest dipatuhi
   • Prosedur penangkapan
   • Kenyataan akhbar (Press statement of CPO Selangor) tentang penangkapan
   • Kenyataan akhbar oleh seorang peguam tentang penangkapan
   • 2 Laporan akhbar tentang orang telah dikurung
  • Pengeledahan dan Pemeriksaan
   • Peraturan umum pemeriksaan kenderaan
   • Peraturan umum pemeriksaan pekerja
   • Menguna kekerasan
  • Cara-cara memeriksa kenderaan (piawai antarabangsa)
   • Implikasi perundangan
   • Prosedur melakukan pengeledah kenderaan
   • Prosedur yang perlu diikuti jika terdapat sesuatu yang mencurigakan
   • Mengisi borang geledah.Contoh borang geledah diberi kepada peserta kursus
   • Prosedur jika suspek tidak mahu menandatangani borang geledeh
  • Cara-cara melakukan pemeriksaan badan
  • Implikasi perundangan. Pelatih akan kongsi suatu kes di Mahkamah Tinggi Ipoh
 10. MODULE 10 – KOMUNIKASI YANG BERKESAN – MEMBERI ARAHAN KEPADA ANGGOTA BAWAHN DAN MENERIMA ARAHAN DARI PIHAK PENGURUSAN
  • Komunikasi lisan (perkataan)
  • Komunikasi gerak-geri (tersirat)
  • Persepsi
  • Proses komunikasi diantara penghantar utusan dan penerima utusan
  • Halangan-halangan dalam komunikasi yang menjadi punca kekeliruan
  • Aktiviti 3 – Lakon Peranan (Role-play) – Memberi dan menerima arahan
  • Sejarah Keselamatan dalam Negara kita.
  • Keselamatan moden
  • Pendekatan bersistem
  • Unit perisikan dan konsep kerja berpasukan
  • Semakan anggota keselamatan semasa pengamilan dan tapisan halus
  • Tindakan-tindakan proaktif
  • Sistem-sistem biometrik
   • Retina scan
   • Suara
   • Cap ibu jari
   • Cap tangan
  • Tayangan video
Your Trainer

Mr. Sean Balakrishnen Veerayah has both public and private sector exposure in the fields of human resource development, management, security and occupational safety. He is equally conversant in English and Bahasa Malaysia. Having retired in the rank of a Lieutenant Commander from the Royal Malaysian Navy, he had gained vast experience in leadership, teambuilding, managing and training people for more than 20 years. Sean is a very experienced trainer who has trained several thousands of Malaysians and conducted more than 200 courses nation wide. His training programs have transformed many.

His hands-on extensive experience in leadership, management, occupational safety and security has made him a leading trainer in the country and PSMB has exempted him from attending the Train The Trainer Course. He has also organized and managed athletic meets at the national and ASEAN levels and as served as a judge in the 1989 SEA Games in Kuala Lumpur. In his pursuit for self-development and knowledge, he attended a course in entrepreneurship with KUB College University in 1995, qualified himself to be a Lead Assessor in quality with MFQ London in 1996 and has a MBA with University of London. Sean’s private sector exposure as a Human Resource Manager and subsequently as a Group Human Resource Manager in a sales and manufacturing environment and acting as SHO for the company’s factory, qualifies him to train people in these fields.

In recognition of his vast knowledge and experience Sean was invited by University Malaya (UMCCed) to design and deliver 3 modules in English and B.M. - Human Resource Management, Occupational Safety and Security In 2002. In the midst of the economic crisis in 1997 when companies were closing down, he undertook the challenge to open up his own business called SECCON MANAGEMENT CONSULTANCY of which he is the Managing Director and Principal Consultant until now, conducting corporate training as his contribution to nation-building towards 2020.

He has also provided consultancy in the area of industrial relations to Philip Wain (M) Sdn Bhd in 1998 and Hiro Food Manufacturing in 2006. He has also done consultancy work for IMPAC as an executive trainer, an International American company known for productivity engineering and cost reduction methods worldwide. As a corporate trainer for 16 years, the evaluation of participants has always been excellent for both in-house as well as public programmes.

Although the list is long, some of the major organizations he has trained are Exxonmobil, PROTON, ASTRO, Deputy Secretaries General from Malaysian Ministries and senior officers from Brunei on leadership, Tenaga Nasional, Bank Negara, Petronas, Petronas Carigali, KL Monorail, Malaysia Airports Holdings Bhd, Multimedia and Communications Commission, IBM, Sabah Skills Technology Centre, Yayasan Sabah and Innoprise, City Link, Colgate Palmolive, Tamura Electronics, Labuan Shipyard, Connel Brothers, Tiong Nam Logistics & Transportation, TEAC Electronics Hutchison Paging (Penang and KL), Mieco Manufacturing, Gaya College, Sabah Foresty Industries, Borneo Samudra, BP North Port, West Port, Bintulu Port, Kuantan Port, PLUS, Bumi Armada, Sejingkat Power (Sarawak), Mukah Power Plant, KPJ Damansara Specialist Hospital, Affin Trust Management, TDM Plantations, STAR Publications, University Petronas, University Tenaga, Dimension Bid, Top Glove, Bank, Sime Credit, Ranhill Power, British Amercan Tobacco, RHB Bank, Harper Wira, Hotel Cititel, Concorde Hotel, Karambunai Resorts, Logical Polymer, Healthtronics, Maccaferi, SKF Bearings, LTAT, SME Bank and DBKL, Ministry of Health-Brunei.

Course Fee
(Course fee is inclusive of 2 tea breaks, lunch, course material,Certificate of Attendance)
1 person ~ RM 1378 / pax
2 persons or more ~ RM 1272 / pax
(Course fee is inclusive of 2 tea breaks, lunch, course material, Certificate of Attendance and 6 % Service Tax )
Terms & Conditions:
1. Registration & Fees Policy
Registration is confirmed once registration form is received via fax/email/mail. All Payments/Undertaking Letters/Local Order (LO)/Letter of Approval must be made available and presented prior to the course.
2. Cancellation Policy
Any cancellation must be received in writing within 5 working days prior to the event else 30% payment will be imposed. Any no-show by registered delegates will be liable for full payment of the program fees.
3. Disclaimer & Program Changes Policy
Scientia Training Sdn Bhd reserves the right to amend or cancel the event due to circumstances beyond its control. We reserved the right to modify the advertised topics or course timing whenever necessary.
Registration:
1. Fax 03-6207 6727
       OR
3. Payment shall be made payable to SCIENTIA TRAINING SDN BHD
Contact Us:
Scientia Training Sdn. Bhd. (1001247-U)
SST No. B16-1902-32000126
Tel: 03 7732 0477     Fax: 03-6207 6727     
Info    019 335 1111     info@scientia.com.my
Sara    019 335 1111     sara@scientia.com.my
Nonie    019 327 1111     nonie@scientia.com.my
Max    012 375 2003     max@scientia.com.my
For Customised In-House Training:
Ronny     012 223 6666     ronny@scientia.com.my
Office Hour: Monday ~ Friday 9.00 am~6.00 pm
Click here to request for a Brochure
Copyright (c) 2015 by Scientia Training Sdn Bhd